Magyar Nyelvőr – 34. évfolyam – 1905.

Értekezések - Simonyi Zsigmond: Az ikes ragozás története

MAGYAR NYELVŐR. MEGINDÍTOTTA SZARVAS GÁBOR. SZERKESZTI ÉS KIADJA SIMONYI ZSIGMOND, A M. TUD. AKADÉMIA RENDES TAGJA. XXXIV. KÖTET V BUDAPEST, AZ ATHENAEUM IKODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents