Magyar Nyelvőr – 67. évfolyam – 1938.

Értekezések, önálló cikkek - Kertész Manó: A Kakas személynévről

TARTALOMJEGYZÉK Értekezések, önálló cikkek. Balassa József: Nyelvtisztaság és nyelvhelyesség Munkácsi Bernát, a tudós és az ember Beke Ödön: Lábbadoz, lábbadozás Madárneveink történetéhez Néhány tájszavunk történetéhez Figyel, figyelem, fegyelem Erdödi József: Szegfüszín szavunk és színjelentő szög szavunk eredete Fokos Dávid: Szerszám A szag szó eredetéhez Az Országos Néptanulmányi Egyesület közgyűlése Láttam én már karón varjút Kannisto Artúr: Észrevételek Szabolcsi Bence bírálatához Kertész Manó: A Kakas személynévről Árokszállás Tükörszavak Néhány magyar helynévről Kodolányi János: Ormányság — Ormánság 92, Kúnos Ignác: A csángók földjén Munkácsival Munkácsi Bernát: A magyar nyelv török elemeit tárgvazó munka tervrajza Palotay Gertrúd: Régi kézimunka-műszavaink jelentéséhez * tojásnyi Intézet Kcayviára , f ^ , ^ ^^ Irodalo,^. Zlinszky Aladár: Művészi hangrestcs Cs hangutánzás (Zsoldos Jenő) Ascher Oszkár: Beszédművészet (Balassa József) Üj nyelvvédő könyvek (B. J.) Andrus Saareste: Észt nyelvatlasz (B. J.) Pallas Debrecina (Beke üdön) Beke Ödön: Cseremisz mesék és mondák (Rásánen Martti) Lauri Kettunen: Livisches Wörterbuch (Beke Üdön) Trócsányi Zoltán: A XVIII. sz. magyar nyomtatványainak meghatá­rozása (Balassa József) kniezsa István: Magyarország népei a XI. sz.-ban. — Losonczi Zoltán: Milyen lehetett a magyar köznyelv Szent István trónraléptekorV (Balassa József) Könyvek és folvóiratok 29, 72, 107,

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents