Magyar Nyelvőr – 73. évfolyam – 1949.

73. évfolyam 1949. január—február 1. szám MAGYAR NYELVŐR ^ T.' v \ • SZARVAS GÁBOR, SIMONYI ZSIGMOND, BALASSA JÓZSEF FOLYÓIRATA AZ ORSZÁGOS NÉPTANULMÁNYI EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: BEKE ÖDÖN, PROHÁSZKA JÁNOS, RUBINY1 MÓZES FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: BEKE ÖDÖN SZERKESZTŐSÉG: XIV., VOROSILOV-ÜT 19 KIADÓHIVATAL: V., VÖRŐSMARTY-TÉR 4. — TELEFON: *186-976 ELŐFIZETÉS EGÉSZ ÉVRE 15 FT, KÜLFÖLDÖN 2 DOLLÁR POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁM: 16.984 TARTALOM R. Avanyeszov: A szovjet nyelvészek elsajátították a marxista-leninista elméletet 1 Rubinyi Mózes: Simonyi Zsigmond helye a magyar nyelvtudományban 5 Hajdú Péter: Szamojéd népek és nyelvek 9 Prohászka János: Krúdy Gyula stílusa és nyelve 11 Csefkó Gyula: Olasz jövevényszavainkhoz 17 Moór Elemér: \ magyar nyelvtörténet őstörténeti vonatkozásai. IX. 20 Beke (időn: Szólások Arany János műveiben 22 Magyarázatok: Ujjából szopta. Könyvfaló. Szíjat nyög. Kőbölcsőben rin­gatták. Babica. Eszköz. Kujak. Másfélfa. őg-móg. Félreverik a ha­rangot. Nagy ágyból származott. Tuskót húz. A névmás értelmezője 25 Könyvekről: Petőfi összes költeményei. I. Gombos L.: A magyar szó regénye. Waldapfel J.: Forradalom előtt. Forradalom és szabadság­harc. Barát E.: A históriás. Móricz Zs.: Mese a zöld füvön. Ger­gely S.: Az utolsó felvonás. Boóc Imre: Francia ég alatt. Ehren­Inirg: Vihar. Móricz Zs.: Hét krajcár. Asztalos I.: A szamár. Szabó Pál: Macska az asztalon. Most és mindörökké. Az Üj Magyar Kiadó ifjúsági könyvei. Pausztovszkij: Mezítlábas Odisszeusok. Kara Bugaz. M. Iljin: Hegyek és emberek. Ember és az elemek. J. Iljin: A nagy futószalag 30 SZIKRA KIADÁS BUDAPEST ÁRA 4 FT

Next

/
Thumbnails
Contents