Magyar Nyelvőr – 77. évfolyam – 1953.

A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG : BÁRCZf GÉZA, BEKE ÖDÖN, BÓKA LÁSZLÓ, FÁBIÁN PÁL, ILLYÉS GYULA, KODÁLY ZOLTÁN, LŐRÍNCZE LAJOS, TOMPA JÓZSEF EZT A SZÁMOT BEKE ÖDÖN, PROHÁSZKA JÁNOS ÉS RUBINYI MÓZES SZERKESZTETTE FELELŐS SZERKESZTŐ : BEKE ÖDÖN TECHNIKAI SZERKESZTŐ: PROHÁSZKA JÁNOS SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, XIV., VOROSILOV-ÚT 19. TELEFON: 297—42ti TARTALOMJEGYZÉK Erdődi József: I. V. Sztálin 1 Bárczi Géza: A százéves Simonyi Zsigmond - 9 Prohászka János : Simonyi Zsigmond 11 Szőke István: Az irodalmi nyelv kérdései a Szovjetunióban 30 Zsoldos Jenő: Kossuth és Petőfi korának köznyelvéhez 37 0. Nagy Gábor: Egy készülő szólásgyűjtemény elé .... 43 Nyelvünk történetéhez Prohászka János-: Névszóul és igéit! egyaránt használt szavak 48 íróink nyelve Herczeg Gyula: Eötvös József körmondatai 56 Népek és nyelvek Hajdú Péter: A paleo-szibériai népek és nyelvek 71 Nyelv és munka Be ke Ödön : Vasalás és mángolás. 79 Nyelvjárásaink Hegedűs Lajos: Hangfelvételes népnyelvi gyűjtés a Sárközben 90 Beke Ödön: Népi csillagnevek gyűjtése >. 106 Betkowski Jenő: A szolnoki hajósok, valamint a csongrádi és mindszenti superok mesterszavai III.* 109 Nyelv és iskola Papp István—Beke Ödön: Elemzési problémák az iskolában 114 Fehér Ede—Fehér Edéné: Az alakhosszabbító tövek kérdéséhez. Az -e kérdő­szócska. A határozott számnevek felosztása 121 Benkő Lóránd: Válasz Fehér Edének és Fehér Edénének kérdéseire '... 122 Imre Samu v 1 o 1 n 1 nrvA\

Next

/
Thumbnails
Contents