Magyar Nyelvőr – 78. évfolyam – 1954.

MAGYAR NYELVŐR A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVMŰVELŐ FŐBIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA • SZERKESZTETTÉK: SZARVAS GÁBOR (1872—1895), SIMONYI ZSIGMOND (1896—1919), BALASSA JÓZSEF (1920—1940), BEKE ÖDÖN (1946—1953) SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: BÁRCZÍ GÉZA, BÓKA LÁSZLÓ, FÁBIÁN PÁL, ILLYÉS GYULA, KODÁLY ZOLTÁN,, LŐRINCZE LAJOS, TOMPA JÓZSEF FELELŐS SZERKESZTŐ: LŐRINCZE LAJOS TECHNIKAI SZERKESZTŐ: SZÉPE GYÖRGY A szerkesztőség címe : A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete Budapest, V„ Váci-utca 12, II. em. TARTALOMJEGYZÉK Nyelvmüvelés Bárczi Géza: A helyes magyar kiejtés versenye az Eötvös Loránd tudomány­egyetemen I Bakos Ferenc: A szocializmus építésének kifejezései a romániai magyarság nyel­vében 11 Dénes Szilárd: A Nyelvőr megindítását elősegítő nyelvművelő törekvések 19' Kovalovszky Miklós: Nyelvművelő tanulmányok és cikkek sajtószemléje I. .... 26 D. Bartha Katalin: Hibás-e a meghibásodás? 33 Balázs János: Az oroszból fordított művek némely hibájáról 37 Tompa József : Lap, oldal 39 Beke Ödön : Lap vagy oldal 40 Benkő László—Beke Ödön : Az iskolai elemzés kérdései 42 íróink nyelve Tompa József: A stílusvizsgálat módszeréhez 44 Dénes Szilárd: A nyelvi jellemzés eszközei a Rokonokban 59 Prohászka János: Illés Sándor írói nyelvéről « , 62 • A nyelvtudomány műhelyéből Kelemen József: Hány szó van nyelvünkben? 68 Erdödi József: Az orosz nyelv hatása a magyarra 1945 óta III 75 Rubinyi Mózes : Mikszáth népiskolai- nyelvkönyve 79 Szó- és szólásmagyarázatok Csefkó Gyula: Olyan a szerencse, mint forgó Velence 81 O. Nagy Gábor: Ezt faggyúzd meg 83 Gáldi László: Kísértet-állam 85 Beke Ödön: A »hárommillió koldus Magyarországait nyelvi dokumentuma 86. — Gaggancs 87. — Hályogkő 87. — Pacvirág 87 Zsoldos Jenő: Dolgos és dolgozó 88 Zolnai Béla: Csikk 90. — Város = belváros 92 Csatkai Endr-c: Igazíttatta a húrt 92 Nyelvjárásaink Beke Ödön: Veszprém megyei tájszavak és szólások a 17. századból 93 v - - - • ~ - - - / Imre Samu /irki^irvrkrkN

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents