Magyar Nyelvőr – 82. évfolyam – 1958.

MAGYAR TARTALMÁBÓL Ferenczy Géza: Arany János, nyelvünk búvára és művelője, II. rész . 1 Veres Péter: Az író és a „helyes" írás 14 Sz. Kispál Magdolna: Miért nem műhold? 19 Szépe György: Melyik a tíz legszebb magyar szó? . 27 J. Soltész Katalin: Az irodalmi helynévadás 50 Herczeg Gyula: Móricz Zsigmond képalkotásának néhány kérdése 01 Papp László: Apáii Ferenc : Oantilena 76 Antal László: A strukturalizmusról 94 fíeke Ödön: A folyamatos cselekvési! melléknévi ige­név szenvedő jelentésű használatához 100 Kiss Lajos—O. Nagy Gábor: Csehül van 101 Prohászka János: Mit hűt a léhűtő ? ' 112 Kálmán Béla: Beke Ödön hetvenöt éves 130 82. ÉVFOLYAM 1958. JANUÁR—MÁRCIUS 1. SZÁM /

Next

/
Thumbnails
Contents