Magyar Nyelvőr – 82. évfolyam – 1958.

MAGYAR NYELVŐR A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVMŰVELŐ BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTETTÉK: SZARVAS GÁBOR (1872-1895), SIMONYI ZSIGMOND (1896—1919), BALASSA JÓZSEF (1920-1940), BEKE ÖDÖN (1946—1953) SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG : BÁRCZI GÉZA, BÓKA LÁSZLÓ, FÁBIÁN PÁL, ILLYÉS GYULA, KODÁLY ZOLTÁN, LŐRINCZE LAJOS, TOMPA JÓZSEF [FELELŐS SZERKESZTŐ: LŐRINCZE LAJOS SEGÉDSZERKESZTŐ : SZENDE ALADÁR A szerkesztőség címe: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete Budapest V,, Szalay utca 10—14. V. TARTALOMJEGYZÉK Nyelvművelés Ferenczy Géza: Arany János, nyelvünk búvára ós müvelője, II. rész 1 Veres Péter: Az író és a „helyes" írás 14 Sz. Kispál Magdolna: Miért nem műhold? 19 Kálmán Béla: Amely, amelyik 23 Szépe György: Melyik a tíz legszebb magyar szó? . . . 27 Elek fi László: Nem fizetés vagy nemfizetés? 33 Szűcs József—Fábián Pál: A vessző alkalmazása egynemű jelzők között 39 Oldal Géza: Egy elterjedt fordítási hibáról 48 íróink nyelve J. Soltész Katalin: Az irodalmi helynévadás 50 Herczeg Gyula: Móricz Zsigmond képalkotásának néhány kérdése 61 Beké Ödön: Dobozy Imre néhány érdekes szava és szólása 73 Nyelv és iskola Papp László: Apáti Ferenc: Cantilena 76 T. J.: Elemzés 83 Nyelvjárásai nk Török Gábor: Egy XIX. század eleji táj szógyűjtemény 84 Szalai János: Pótlás a polgárdi tájszavakhoz 91 A nyelvtudomány műhelyéből Antal László: A strukturalizmusról 94 Beke Ödön: A folyamatos cselekvési! melléknévi igenév szenvedő jelentésű használatához 100 Imre Samu HQ1 7-1 QQfn

Next

/
Thumbnails
Contents