Magyar Nyelvőr – 83. évfolyam – 1959.

MAGYAR *7 < io­£ TARTALMÁBÓL Zsoldos Jenő: Adalékok proletár szavunk történetéhez Móra Mihály : A per szókészletének újabb változásairól Ladó János: Köszönés és megszólítás napjainkban, II. rész Herczeg Gyula : Krúdy Gyula hasonlatai Benkö László: Vörösmarty és a korabeli színpadi beszéd Mikesy Sándor : Miért alakultak ki vezetékneveink? Nemciik Pál: Adalékok a borsodnádasdi szénbányászok szókincséhez Vértes 0. András: A lüke szó eredete és a kretenizmus O. Nagy Gábor: Sült bolond Szabó T. Attila : India 3. ÉVFOLYAM 1959. JANUÁR—MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents