Magyar Nyelvőr – 85. évfolyam – 1961.

MAGYAR^ NYELVŐR r TARTALMÁBÓL Orétsy László: A műszaki nyelv művelésének útjai Deme László: Köznapi fogalmazásunk mindennapi botlásaiból, III. Zsoldos Jenő: Közgazdasági szókészletünk kialakulá­sának kezdetei, I. Nagy J. Béla: A között névutó használata f Dénes Szilárd: Muszáj H. Molnár Ilona: A beszédtöltelékekről — más szem­pontból Károly Sándor: Nyelv ós társadalmi valóság egy regény tanúvallomása alapján Hadas Ferenc: Fordítás és nyelvművelés Pásztor Emil: Az elbeszélő múlt idő az iskolában Farkas Vilmos: A halmozott mondatrészek szinkron rendszerezésének néhány problémája Török Gábor: Kik Szeder Fábián palóoai? 85. ÉVFOLYAM 1961. JANUÁR — MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents