Magyar Nyelvőr – 85. évfolyam – 1961.

MAGYAR NYELVŐR A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVMŰVELŐ BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTETTÉK: SZARVAS GÁBOR (1872—1895), SIMONYI ZSIGMOND (1896—1919), BALASSA JÓZSEF (1920—1940), BEKE ÖDÖN (1946—1953) FELELŐS SZERKESZTŐ : LŐRINCZE LAJOS SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: BÁRCZI GÉZA, BEKE ÖDÖN, BÓKA LÁSZLÓ, FÁBIÁN PÁL, ILLYÉS GYULA, KODÁLY ZOLTÁN, O. NAGY GÁBOR, RÁCZ ENDRE, TOMPA JÓZSEF SEGÉDSZERKESZTŐ: SZENDE ALADÁR A szerkesztőség címe: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete Budapest V., Szalay utca 10—14. V. TARTALOMJEGYZÉK Nyelvművelés Grétsy László: A műszaki nyelv művelésének útjai I Deme László: Köznapi fogalmazásunk mindennapi botlásaiból, III 14 Zsoldos Jenő: Közgazdasági szókészletünk kialakulásának kezdetei, 1 27 Nagy J. Béla: A között, névutó használata 43 f Dénes Szilárd: Muszáj 46 H. Molnár Ilona: A beszédtöltelékekről —- más szempontból 51 íróink nyelve Károly Sándor: Nyelv és társadalmi valóság egy regény tanúvallomása alapján 56 Nyelv és iskola Hadas Ferenc: Fordítás és nyelvművelés 63 Pásztor Emil: Az elbeszélő múlt idő az iskolában 69 A nyelvtudomány műhelyéből Farkas Vilmos: A halmozott mondatrészek szinkron rendszerezésének néhány problémája 83 Nyel vj árasaink Török Gábor: Kik Szeder Fábián palócai? 87 Szó- és szólásmagyarázatok Kis Lajos: Baráber 92 Gáldi László: Giecsőr 93 Balassa Iván: Furmint 94 Beke Ödön: Boldog. — Tangó ós zsibogó — A Madéfalva-i'éle helynevekhez — A Göncölszekér egy ismeretlen neve — Kenyérkatona 96 Jakab László: Dühesztő 97 Prohászka János; A grape fruit magyar neve 98 Virágh Ferenc: Megsiratta biz azt, mint a Sarjú Máté békési forspontját 99 Imre Samu r h irknn\

Next

/
Thumbnails
Contents