Magyar Nyelvőr – 88. évfolyam – 1964.

MAGYAR NYELVŐR A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVMŰVELŐ MUNKABIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTETTÉK: SZARVAS GÁBOR (1872-1895), SIMONYI ZSIGMOND (1896-1919), BALASSA JÓZSEF (1920-1940), BEKE ÖDÖN (1946 — 1963) FELELŐS SZERKESZTŐ: LŐRINCZE LAJOS SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: BÁRCZI GÉZA, BEKE ÖDÖN, FÁBIÁN PÁL, ILLYÉS GYULA, KODÁLY ZOLTÁN, O. NAGY GÁBOR, RÁCZ ENDRE, TOMPA JÓZSEF SEGÉDSZERKESZTŐ: SZENDE ALADÁR A szerkesztőség címe : A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete Budapest V., Szalay utca 10—14. V. TARTALOMJEGYZ ÉK Nyelvművelés Kovalouszky Miklós : Nagy J. Béla nyolcvanéves 1 Papp László : Bárezi Géza hetvenéves 5 Móra Mihály : A jogi szaknyelv új szótára 7 Kollányi Teréz : Az egész mondatra vonatkozó ami kérdéséhez 17 Moór Elemér : A házi ,,férgek" nevei nyelvünkben 22 Nagy J. Béla : Egy helyesírási buktató 29 Szűcs József : A vessző alkalmazása a határozói igeneves szerkezetek elkülö­nítésére 31 < Nyelv és iskola Kovalovszky Miklós : Batsányi János A franciaországi változásokra 36 Sellei Zoltán : Magnetofon-tanszalag a helyes kiejtésről 41 Nyelvjárásaink Szalai János : Újabb pótlás a polgárdi tájszavakhoz 46 Kőhegyi Mihály : Nádlás 48 Szó- és szólásmagyarázatok Szabó T. Attila : Baj van Kopecen 49 Zsoldos Jenő : Szótörténoti adatok 55 Reuter Camillo : A cservágás —• Cándra, nandura, flandura 60 Mikesy Sándor : Kendrusz 63 Scheiber Sándor ; Még egyszer a Kóréh 64 Prohászka János : Kiegészítés a sörharang-hoz 65 Molnár Antal : Nyitány 66 Imre Samu non 1 oon\

Next

/
Thumbnails
Contents