Magyar Nyelvőr – 89. évfolyam – 1965.

TARTALMÁBÓL TARTALOMBÓL Grétsy László: Gondolatok a magyar nyelvről felsza­badulásunk huszadik évfordulóján F. Molnár Gizella: Bugát Pál Kálmán Béla: Az igenlő válasz J. Soltész Katalin—Hartay Sándor: Villany, vil­lamos Kollányi Teréz: A mikor, amikor kötőszós monda­toknak egy érdekes típusáról Pásztor Emil: Hogyan írjuk az iskolai osztályok nevét? Benkő László: A Rozsdatemető stílusáról Vargyas Lajos: A költői nyelv hangtanáról Horváth Mária: .Birkás Endre: Vakvágány Diener-Dáki Péter: József Attila és A magyar nyelv értelmező szótára Terestyéni Ferenc: Világos fogalmak — helyes ki­fejezés Szóké István: Tájékoztató A magyar nyelv kézi­szótáráról Papp Ferenc: Algoritmus KADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST V_ 9. ÉVFOLYAM 1965. JANUÁR—MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents