Magyar Nyelvőr – 90. évfolyam – 1966.

MAGYAR NYELVŐR A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVMŰVELŐ MUNKABIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTETTÉK: SZARVAS GÁBOR (1872-1895), SIMONYI ZSIGMOND (1896 — 1919), BALASSA JÓZSEF (1920-1940), BEKE ÖDÖN (194G —1953) FELELŐS SZERKESZTŐ: LŐRINCZE LAJOS SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: BÁRCZI GÉZA, FÁBIÁN PÁL, GRÉTSY LÁSZLÓ, GULYA JÁNOS,ILLYÉS GYULA, KODÁLY ZOLTÁN, O. NAGY GÁBOR, RÁCZ ENDRE, TOMPA JÓZSEF SEGÉDSZERKESZTŐ: SZENDE ALADÁR A szerkesztőség címe: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete Budapest V., Szalay utca 10—14. V. TARTALOM JEGYZÉ K Nyelvművelés Török Gábor: Legyen-e közügy a helyes magyar kiejtés törvényeinek föltárása? . . 1 Hoffner Pál— Farkas Vilmos: Aspirantúra vagy aspiratúra? 10 Székely Artúr: Egy megyei napilap helyesírása 14 Hernádi Sándor: Az ifjúság körében vegzendő nyelvművelő munkáról 18 íróink nyelve J. Soltész Katalin: Petőfi rímei 21 Szilágyi Ferenc: Az Abafi szerzője 31 Nyelv és iskola Szende Aladár: Programozott nyelvtantanítás a dolgozók iskolájában 39 A nyelvtudomány műhelyéből Papp Ferenc: Strukturális—matematikai —algebrikus (nyelvészet) 55 Elekfi László: A predikatív viszony 62 Nyelvjárásaink Kiss Jenő: Az í-zés állapota a rábaközi Mihályiban 70 Szó- és szólásmagyarázatok O. Nagy Gábor: Részletek egy szólásmagyarázó szótárból 81 Szabó T. Attila: Pópa 86 Ilyés Gyula: A polgár és a bugris 89 Gunda Béla: Azt se mondta, cseréljünk acélt 90 Hadrovics László: Dupla 91 S. Meggyes Klára: Emberszabású 92 Kiss Lajos: Rohadt sarok 96 Fodor István: Universiade - egy új olasz kölcsönszó 96 ^ / Imre Samu nnn 1 nrm\

Next

/
Thumbnails
Contents