Magyar Nyelvőr – 96. évfolyam – 1972.

MAGYAR NYELVŐR A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVMŰVELŐ MUNKABIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTETTÉK: SZARVAS GÁBOR (1872—1895), SIMONYI ZSIGMOND (1896—1919), BALASSA JÓZSEF (1920—1940), BEKE ÖDÖN (1946—1953) FELELŐS SZERKESZTŐ: LŐRINCZE LAJOS SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: BÁRCZI GÉZA, BENKŐ LÁSZLÓ, FÁBIÁN PÁL, GRÉTSY LÁSZLÓ, GULYA JÁNOS, ILLYÉS GYULA, KOVALOVSZKY MIKLÓS, O. NAGY GÁBOR, RÁCZ ENDRE SEGÉDSZERKESZTŐ: SZENDE ALADÁR A szerkesztőség címe: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudom ínyi Intézete Budapegt V., Szalay utca 10—14. V. TARTALOMJEGYZÉK Nyelvművelés Lőrincze Lajos: Visszatekintés 1 Merényi Oszkár: Berzsenyi és a Mondolat 3 Bachát László: A lelki tulajdonságokra utaló iskolai ragadványnevek 16 Pásztor Emil: Az utónevek helyesírásának problémái a Magyar utónévkönyvben 20 Kemény Gábor: Ezzel együtt 27 íróink nyelve Szemere Gyula: A vonatkozó névmási jelzős szerkezet Krúdy stílusában 30 Nyelv és iskola Jakab István: A jelzős szerkezetek redukciójának szószerkezeti vizsgálata 38 Beke József: Az állítmány stilisztikájához 50 Feladatok az általános iskola nyelvtani anyagához 63 Nyelvjárásaink Szabó József: A felső nyelvállású magán!xangzók megterheltsége Nagykónyiban .... 78 Szó- és szólásmagyarázatok Rácz Endre: Kutyaütő 81 Bernáth Béla: Itt a kezem, nem disznóláb — Kimutatja a foga fehérét 83 Zsoldos Jenő: Szótörténeti tallózás 86 Országh László: Póni — Préri — Szendvics 91 Sütő József: Rekettye — Bogárzó — Tákol 96 --- / Imre Samu / 1 n 1 T 1

Next

/
Thumbnails
Contents