Magyar Nyelvőr – 97. évfolyam – 1973.

MAGYAR NYELVŐR TARTALMÁBÓL .1328 r— — v II II V­J-jy Kovalovszky Miklós: Petőfi költői önarcképe J. Soltész Katalin: Petőfi versformakincse Jakab László: Vegyes hangrendű igéink Raisz Rózsa: Ellenpont Szilágyi Ferenc: Adatok és szempontok a diáknevek vizsgálatához Guttmann Miklós: Ragadványnevek az általános iskola felső tagozatos tanulóinak köréből Gáspári László: Antikvitás és modernség Babits prózastílusá ban Szende Aladár: A magyarnak mint anyanyelvnek a tanítása — Amerikában Ginter Károly: Leíró nyelvtanunk és a magyar mint idegen nyelv oktatásának két kérdése AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 97. ÉVFOLYAM 1973. JANUÁR—MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents