Magyar Nyelvőr – 98. évfolyam – 1974.

MAGYAR Keresztury Dezső: Arany János ós a magyar nyelv Bühy Béla: Névadás és lakóhely Tóth László: A nyírségi Székely község földrajzi­név-ismerete f Inczeji Géza: A kettőspont használata Szilágyi Ferenc: Egy stílusvita és Csokonai stílus­történeti jelentősége Pásztor Emil: Csokonai, Földi János és „századunk" Kiss Jenő: Gondolatok német anyanyelvűek magyar­tanításáról Trencsényi László: Társasjáték nyelvtanórán Papp Ferenc: Szövegszó, szóalak, lexéma Szabó József: Tájszavak Nagykónyiból Gregor Ferenc: A régi magyar superlát a. m. 'túlzás'?! Reuter Oaműlo: Tobaj 1E 2 9 li II V­\—Í/ AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 98. ÉVFOLYAM 1974. JANUÁR-MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents