Magyar Nyelvőr – 100. évfolyam – 1976.

MAGYAR NYELVŐR A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ANYANYELVI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTETTÉK: SZARVAS GÁBOR (1872-1895), SIMONYI ZSIGMOND (1896-1919), BALASSA JÓZSEF (1920-1940), BEKE ÖDÖN (1946-1953) FELELŐS SZEKRESZTŐ: LŐRINCZE LAJOS SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: BENKŐ LÁSZLÓ, FÁBIÁN PÁL, GRÉTSY LÁSZLÓ, GULYA JÁNOS, ILLYÉS GYULA, KOYALOVSZKY MIKLÓS, RÁCZ ENDRE SEGÉDSZERKESZTŐ: SZENDE ALADÁR A szerkesztőség címe: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete 1014 Budapest I., Szentháromság u. 2. Levélcím: 1250 Budapest, Pf. 19. TARTALOMJEGYZÉK Nyelvművelés Illyés Gyula: A második évszázad 1 Fábián Pál: A XIX. század magyar nyelve és Jókai 3 Ruzsiczky Eva: A nyelvi lektor munkájáról 7 D. Mátai Mária: Nyelvhasználat és helyesírás 24 Szemere Gyula: Egy helyesírási babona pályafutása 27 Papp Ferenc: Az orosz helyesírás megoldatlan kérdései 32 T. Urbán Ilona: A nagy számok nevének rövidítése 36 íróink nyelve Herczeg Gyula: Egy sajátos mondatstilisztikai jelenség a századvég prózájában .... 39 Pásztor Emil: Megjegyzések Madách Tragédiájának „helyreállított szövegű" kiadá­sához 49 Nyelv és iskola Lengyel Zsolt: Gyermeknyelvi kutatások a Magyar Nyelvőrben 54 A nyelvtudomány műhelyéből Kiefer Ferenc: A generatív nyelvelméletről 63 Nyelvjárásaink Kiss Jenő: Magyar nyelvjárási mondattanok? 83 Szó- és szólásmagyarázatok Kónyi Sándor: A százesztendő csoze 89 Dömötör Sándor: Betyár, úri betyárság 95 v - - - • / Imre Samu / 1 n 1 o 1

Next

/
Thumbnails
Contents