Magyar Nyelvőr – 101. évfolyam – 1977.

r p" Vt: LA.DÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST TARTALMÁBÓL —— — — I \ Szepesy Gyula: A jön ige szituációs jelentésváltozásai Jakab István: Az értelmező és az értelmezett szó­szerkezeti viszonya Banó István: Latin (görög) eredetű szavaink viselke­dési törvényszerűségei Orosz Béla: A hivatalos családnév-változtatásokat megalapozó tényezők a XIX. század második felében D. Mátai Mária: Egy reformkori nyelvművelőről Farkas László: Juhász Ferenc ,,kivesszőzött" magán­hangzói Kőháti Zsolt: Az Alföld Stúdió újabb antológiája Büky László: A fekete szó Füst Milán lírájában Barla Gyula: A stílustan ós a stíluselemzés a közép­iskolában Zongor Ferenc: A zárt é és az olvasástanítás A. Jászó Anna: Az anyanyelvi oktatás korszerűsí­téséért J 101. ÉVFOLYAM 1977. JANUÁR—MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents