Magyar Nyelvőr – 101. évfolyam – 1977.

MAGYAR NYELVŐR A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ANYANYELVI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA (1896—1919), BALASSA JÓZSEF (1920—1940), BEKE ÖDÖN (1946—1953) FELELŐS SZERKESZTŐ: LŐRINCZE LAJOS SZEBKESZTŐ BIZOTTSÁG: BENKŐ LÁSZLÓ, FÁBIÁN PÁL, GRÉTSY LÁSZLÓ, GULYA JÁNOS, ILLYÉS GYULA, KOVALOVSZKY MIKLÓS, RÁCZ ENDRE SZERKESZTŐ: SZENDE ALADÁR A szerkesztőség cime: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete 1014 Budapest I., Szentháromság u. 2. Levélcím: 1260 Budapest, Pf. 19. TARTALOMJEGYZÉK Nyelvművelés Szepesy Gyula: A jön ige szituációs jelentésváltozásai 1 Jakab István: Az értelemező és az értelmezett szószerkezeti viszonya 9 Banó István: Latin (görög) eredetű szavaink viselkedési törvényszerűségei 19 Orosz Béla: A hivatalos családnév-változtatásokat megalapozó tényezők a XIX. század második felében 31 D.Mátai Mária: Egy reformkori nyelvművelőről 40 íróink nyelve Farkas László: Juhász Ferenc „kivesszőzött" magánhangzói 48 Kőháti Zsolt: Az Alföld Stúdió újabb antológiája 51 Büky László: A fekete szó Füst Milán lírájában 56 Nyelv és iskola Barla Oyula: A stílustan és a stíluselemzés a középiskolában 64 Zongor Ferenc: A zárt é és az olvasástanítás 74 A. Jászó Anna: Az anyanyelvi oktatás korszerűsítéséért 76 A nyelvtudomány műhelyéből Benkó László: A magyar írói szótárak tanulságai 85 Nyelvjárásaink Fülöp Lajos: A születés, házasság ós halál szókincBe Gyöngyöspatán 95 v - -- ^ ' Imre Samu / 1 r\ \ n ^ c\c\f\\

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents