Magyar Nyelvőr – 102. évfolyam – 1978.

MAGYAR NYELVŐR )ÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST TARTALMÁBÓL Feleki László: A rajttól a röplabdáig Süle Jenő: Idegen szavak nyelvhasználatunkban, ahogy ma látjuk Bencédy József: Országos kiejtési ós szavalóversenyek Szathmári István: Szakszavak használata a csehszlo­vákiai magyar sajtóban Károly Sándor: Valóban mellérendelés az értelmező? A nyelvi-nyelvészeti ismeretterjesztés időszerű kór. dóséi Fülei-Szántó Endre: Nemcsak mi tanulunk magyarul Terts István: Szülők és gyermekek Nagy Qéza: Tájszavak a bodrogközi Karcsa községből )2. ÉVFOLYAM 1978. JANUÁR—MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents