Magyar Nyelvőr – 103. évfolyam – 1979.

MAGYAR AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST TARTALMÁBÓL A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének határozata az idegen szavak ügyében Benkő Loránd: Horváth János és a magyar nyelv­tudomány Fábián Pál: Nyelvünk útjának naplója Lőrincze Lajos: A földrajzi nevek etimológiai szótárá­nak hasznáról Dániel Ágnes: Én vagyok én, te vagy te, de ki az a „mi"? Oáspári László: Thury Zoltán: Kálvária Büky László: A színnevek használata Füst Milán köl­tői nyelvében Murvai Olga: Egy népdal időstruktúrájáról Jónás Frigyes: A hangtani jelentés típusok Vashosszú­falu nyelvében Kiss Jenő: Fejezetek a nyelvjárási mondattanból Bernáth Béla: Pipere ós szinonimái Kiss Lajos: Csurják — Dusán ka — Krapacs — Plankács 103. ÉVFOLYAM 1979. JANUÁR—MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents