Magyar Nyelvőr – 106. évfolyam – 1982.

MAGYAR NYELVÓR 82?. II. ,11 3-j/ TARTALMÁBÓL Jakab István: Szlovák hatások a csehszlovákiai magyarok nyelvhasználatában Deme László: A közigazgatási irat mint szövegmű Fábián Pál: Akadémiai határozat helyesírási szabályzatunk 11. kiadásáról Sipka László: A teljes magyar karakterkészlet szükségességéről Herczeg Gyula: Polifon regényszerkezet, eseményesség ós impresszionista jegyek mai prózánkban Benkő László: Röpszótár Móra Ferenc műveibő 1 Szabó Zoltán: Szövegnyelvészet és a stilisztikai elemzés A. Jászó Anna: Főiskolai hallgatók kiejtésének vizsgálata Békési Imre: A mellérendelő kapcsolás konstrukcio­nális szerepe egy Németh László-esszében AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 106. ÉVFOLYAM 1982. JANUÁR—MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents