Magyar Nyelvőr – 107. évfolyam – 1983.

MAGYAR NYELVŐR TARTALMÁBÓL KÖSZÖNTÉS ÉS BŰCSŰ Szilágyi Ferenc: Számadó Nemes István: Nyelvi-stilisztikai jellegzetességek Illyés Gyula Tiszták című drámájában KODÁLY ZOLTÁN SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁRA I. Bakos József: A nyelvművelő Kodály Zoltán II. Kerényi György: Kodály és költőink Sebestyén Árpád: A helyes magyarság kézikönyve Lisztóczky László: Hunfalvy Pál ós a Kalevala Balogh Judit: A mellérendelő szószerkezetek gyakori­sága a mai magyar nyelvben Országh László: „Utoljára, de nem utolsósorban" Nádor Orsolya: Sütő András mondatfűzéséről Deme László: Anyanyelvi tanterveink alapja és ten­denciái Huszár Ágnes: A mondat aktuális tagolása és annak tanítása Rónai Béla: A beszédművelés oktatása és oktatói AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 107. ÉVFOLYAM 1983. JANUÁR—MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents