Magyar Nyelvőr – 109. évfolyam – 1985.

MAGYAR NYELVŐR TARTALMÁBÓL Banó István: Latinos szóképzésünk termékeny és vad­hajtásai Lőrincze Lajos: Hogyan vitázunk, hogyan vitázzunk ? Szűcs Tibor: Ballada és szintézis a Kékszakállú-misz­tériumban fLáng István: Krúdy kapcsolatos mondatai Bicskei Dezsőné: Középiskolások élőbeszédének mon­datszerkezeti jellemzői Bradean-Ebinger Nelu — Fülei-Szántó Endre: A mon­danivaló világossága Szabó Géza: Az élőnyelvi dialektológia néhány kérdése Szathmáry József: Felső-Bodrogköz földrajzi neveinek nyelvjárási tanulságai Szabó József: Szólásmagyarázatok Nagykóni nyelvjá­rásóból Kiss Jenő: Helynevek határozói ragozása arábaközi Mihályiban Hell György: A szaknyelvek helye a nyelv egészében ós vizsgálatuk néhány kérdése 1828 II VU "I AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 109. ÉVFOLYAM 1985. JANUÁR-MÁR Cl US 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents