Magyar Nyelvőr – 110. évfolyam – 1986.

MAGYAR NYELVŐR flOTQ TARTALMÁBÓL Hárdi István: A beszéd és a mentálhigiéné May István: Dugonics nyelvszemléletének módosulása 1788 és 1805 között Nagy L. János: Fekete lyukak? Kovács Éva: A századforduló novellisztikájának sajá­tos mestere: Csáth Géza Szabó Zoltán: Bródy Sándor: Az ezüst kecske Bíró Zoltán: „Párbeszéd" a családban Guttmann Miklós: A mondatszerkezeti sajátosságok változása általános iskolai tanulók fogalmazá­saiban Bellyei László: Kunoss Judit: Fogalmazástanítás az alsó tagozatban Kiss Jenő: A nyelvjárási szólások és közmondások vizsgálatáról Zilahi Lajos: Az í-zés állapota (bomlása) a mai nyelv­járási beszédben A. Molnár Ferenc: Szélhámos AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 110. ÉVFOLYAM 1986. JANUÁR—MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents