Magyar Nyelvőr – 111. évfolyam – 1987.

MAGYAR, NYELVŐR TARTALMÁBÓL Süle Jenő: Mai gondjaink az idegen szavak helyes­írásában Falkné Bánó Klára: Két amerikai magyar kétnyelvű közösség szociolingvisztikai vizsgálata Bánfi Beáta—Bodor Péter—Pléh Csaba: A megítélési helyzet hatása nyelvhelyességi ítéletekre Kozmács István: Egy kihalt nemesi família család­nevéről Rozgonyiné Molnár Emma: Stílusmotívumok kevere­dése egy század eleji novellában Nemes István: „Ki nézi most tollat fogó kezünket" Petőcz András: Pilinszky János: Négysoros Molnár Zoltán: Egy Krúdy-szöveg vizsgálatához Szabó József: Nyelvjárási szövegek a hagyományos paraszti gazdálkodás és népszokások köréből Varsányi György: Tájszók Sükösdről Lerchné Egri Zsuzsanna: Szófaj-gyakorisági vizsgála­tok a mai magyar drámában D. Mátai Mária: A névmási határozószók AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 111. ÉVFOLYAM 1987. JANUÁR—MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents