Magyar Nyelvőr – 113. évfolyam – 1989.

MAGYAR NYELVŐR .1828 TARTALMÁBÓL f Balázs János: A magyar mint nem indoeurópai euró­pai nyelv Ferenczy Gyula: Napirenden az orvosi helyesírás rendezése Halász Béla— Lőrincze Lajos—Keresztury Dezső: Állás­foglalás az orvosi helyesírás ügyében Kemény Gábor: A televízió sportműsorainak nyelvéről Spira György: Magyartalanság és magyarkodás hely­névhasználatunkban Antalné Szabó Ágnes: Magyar intézménynevek? F. Kovács Ferenc: Püspökhatvan katolikus névadó szokásairól Madarászná Marossy Ágnes: Németh László Széchenyi című drámájának jelenetei a téma—réma megoszlás tükrében Zsíros Judit: A vér motívuma Ady Endre költészeté­ben Pásztor Emil: Egyetemek és főiskolák országos helyesírási versenyei Tátit Istvánná: Építkezés alapok nélkül? (Az olvasás­tudás helyzetéről) Fekete Péter: Tiszaszőlős nyelvjárásának néhány jellemző sajátossága Klaudy Kinga Az ekvivalencia fogalma a fordítás­elméletben Farkas Mária: Földrajzi nevekkel alkotott helyhatá­rozós szintagmák összevetése a magyar és az olasz nyelvben AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 113. ÉVFOLYAM 1989. JANUÁR-MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents