Magyar Nyelvőr – 114. évfolyam – 1990.

IQI 10. ÍT MAGYAR NYELYÓR TARTALMÁBÓL Eder Zoltán: Az idegen szavak használata a televí­zióban Sőrés Anna: Kísérlet a norma fogalmának és aspek­tusainak rendszerezése Szende Tamás: A politikai kultúra néhány nyelvhasz­nálati-pragmatikai vonatkozása Lakó György: Zsirai Miklós külföldi tudományos kap­csolatai Mizser Lajos: Megjegyzések a magyar családnévhez Kemény Gábor: Nyelvi képek gyakorisága, típusai és funkciója egy mai magyar szépprózai antoló­giában Gy. Miszlai Gabriella: Szabadvers és verszene Bencze Lóránt: Ikonicitás és szimmetria a magyarban Bülcy László: Mai nyelvünk csúsztatás-a Kiss Jenő: A saszla honi elnevezéseiből AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 114. ÉVFOLYAM 1990. JANUÁU—JŰN1US 1—2. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents