Magyar Nyelvőr – 114. évfolyam – 1990.

MAGYAR NYELVŐR A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ANYANYELVI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTETTÉK: SZARVAS GÁBOR (1872—1895), SIMONYI ZSIGMOND (1896—1919), BALASSA JÓZSEF (1920—1940), BEKE ÖDÖN (1946—1953) FELELŐS SZERKESZTŐ: LŐRINCZE LAJOS SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: BÁNRÉTI ZOLTÁN, FÁBIÁN PÁL, GRÉTSY LÁSZLÓ, KEMÉNY GÁBOR, KOVALOVSZKY MIKLÓS, RÁCZ ENDRE SZERKESZTŐ: SZENDE ALADÁR A szerkesztőség címe: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete 1014 Budapest I., Szentháromság u. 2. Levélcím: 1250 Budapest, Pf. 19. TARTALOMJEGYZÉK Nyelvművelés Eder Zoltán: Az idegen szavak használata a televízióban 1 Sőrés Anna: Kísérlet a norma fogalmának és aspektusainak rendszerezésére 14 Szende Tamás: A politikai kultúra néhány nyelvhasználati-pragmatikai vonatko­zása 22 Lakó György: Zsirai Miklós külföldi tudományos kapcsolatai 31 Mizser Lajos: Megjegyzések a magyar családnévhez 33 íróink nv elve Kemény Gábor: Nyelvi képek gyakorisága, típusai és funkciója egy mai magyar szép­prózai angológiában 36 Horváth Mária: költő a költőről 53 Gy. Miszlai Gabriella: Szabad vers és verszene 58 Nyelv és iskola Bicskeiné Zsulán Julianna: A szóbeli kifejezőképesség minőségének vizsgálata a szó­kincselemzés segítségével 67 Máté Jakab: A romániai magyar szövegnyelvészet kibontakozása és eredményei ... 86 A nyelvtudomány műhelyéből Bencze Lóránt: Ikonicitás és szimmetria a magyarban 101 s - T H Hso/

Next

/
Thumbnails
Contents