Magyar Nyelvőr – 115. évfolyam – 1991.

f TARTALMÁBÓL Bencédy József: Frázisok, közhelyek a közéleti nyelv­használatban Balázs Géza: A rádiókabaré nyelve Rácz Endre: A belehallás jelenségéről III. Kemény Gábor: Nyelvi képek gyakorisága, típusai ós funkciója egy mai magyar szépprózai antoló­giában III. A. Jászó Anna: A mondattani elv Kiss Jenő: A magyar szőlészeti nevezéktan néhány kérdése Kassai Ilona: Hol tart a magyar magánhangzók idő­tartamának ingadozása? Wacha Balázs: Névelőhasználat, határozottság Szabó Zoltán: A stilisztikai elemzés szövegszemantikai megközelítésben AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 115. ÉVFOLYAM 1991. JANUÁR—JÜNIUS 1—2. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents