Magyar Nyelvőr – 118. évfolyam – 1994.

MAGYAR NYELVŐR r TARTALMÁBÓL \ BŰCSŰ LŐRINCZE LAJOSTÓL Grétsy László nekrológja Ágoston Mihály: Virrasztunk bizakodva Fábián Pál búcsúbeszéde Kovalovszky Miklós: Egy élet summája * Az Anyanyelvápolók Szövetségének felhívása köz­életi-politikai stílusunk kulturáltságának megőr­zésére Elekfi László: Mindennapi nyelvművelés — és néhány gondolat Balogh Lajos: A magyar nyelv Kárpátalján Tóth Péter: Jegyzetek egy tanulmányhoz //. Varga Gyula: A gyakorisági listák egy hibatípusáról 7 o j l 17 j /»//í n • P q rr 1>1 n 11 \ T PűfűT* í l A Tt-± 1 \TÍ> £Joirilt lrJ vtí/WJö. I <1/.Illeti ly I CLtM IlyclVtí Pásztor Emil: Költőink és a fel ~ föl igekötő Dóra Zoltán: Diákjaink nyelvhasználata Szabó Kálmán: A többalakú szavak a szakmunkástanu­lók szóhasználatában Végh József: A szótagzáró l kiesése az Őrségben V J 118. ÉVFOLYAM 1994. JANUÁR MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents