Magyar Nyelvőr – 119. évfolyam – 1995.

MAGYAR NYELVŐR TARTALMÁBÓL Kiss Jenő: Nyelvjárási köznyelv irányú korrekciók a beszélt nyelvben Horváth László: A nagy kezdőbetűs igék és rokonaik R. Molnár Emma: Hangok és hangkapcsolatok realizá­ciója a szövegben Czetter Ibolya: A „szemfényvesztés regénye" Adamikné Jászó Anna: Új, érettségire felkészítő könyv magyar nyelvből Antalné Szabó Agries: A szövegszemléletű grammatika­tanításról Tóth Imre: Az Ipoly menti palóc tájszótár kiegészítő adattára Büky László: „Elbeszélések Fonásrol és Szövésről!" D. Mátai Mária: A figura etymologica értelmezésének és rendszerezésének kérdéséhez f Reuter Camillo: Nagyborzsova község monográfiájá­ban tárgyalt helynevek Szabó Zoltán: A stílustörténet egy szövegnyelvészeti modellje 119. ÉVFOLYAM 1995. JANUÁR—MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents