Magyar Nyelvőr – 120. évfolyam – 1996.

MAGYAR„ NYELVŐR TARTALMABOL Grétsy László: Lőrincze Lajos nyelvművelő munkássága Kemény Gábor: Mi a stílus? Fehér Erzsébet: A stilisztika Janus-arca hazai tükörben Balázs Géza—Marácz László: Nyelvgeopolitika Antalné Szabó Ágnes: Szövegvilág. Mit tanítsunk a szövegről? Banczerowski Janusz: A valóság nyelvi kategorizálásáról Kiss Lajos: Vas megyei földrajzi nevek történeti-etimológiai vizsgálata M. Nagy Ilona: Valamiknek (valaminek) a királynője Balogh Judit: Van-e a magyarban összetett jelző? Zsilinszky Éva: Állandó szókapcsolatok a XVII. századi jogi szövegeinkben Kicsi Sándor András: A szótag megnevezése a 16—19. századi magyar szakirodalomban Szathmári István: Szilády Áron és a nyelvtudomány 20. ÉVFOLYAM 1996. JANUÁR—MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents