Magyar Nyelvőr – 121. évfolyam – 1997.

MAGYAR „ NYELVŐR r TARTALMÁBÓL Szalhmári István: A vonatkozó névmások használatáról Gósy Mária: Semleges magánhangzók a magyar beszédben Lengyel Klára: Újabb meditáció az álmondatról Laczkó Krisztina: Tipikus grammatikai hibák általános és középiskolás nyelvtankönyvekben Vitányi Borbála: Keresztnevek és becézőnevek népnyelvi mezőben Dóra Zoltán: Tájszók Felnémetről Banczerowski Janusz: A nyelvi közlés rejtett pragmatikai információiról Pete István: Az inkorporáció kérdéséről a magyarban Fehértói Katalin: Árpád-kori közszói eredetű személyneveinkről Mátai Mária: Verses imádság 1433-ból. II. rész Keszler Borbála: Képző-e a -hat, -heti Rüsz Fogarasi Enikő: A grammatikaíró Fejérvári Sámuel életére és munkásságára vonatkozó adatok Molnár Katalin: Egy rendhagyó terminustörténet tanulságai V J 121. ÉVFOLYAM 1997. JANUÁR—MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents