Magyar Nyelvőr – 122. évfolyam – 1998.

MAGYAR „ NYELVŐR TARTALMABOL Izsák Lajos: Rektori megnyitó Gósy Mária: A beszédtervezés és a beszédkivitelezés paradoxona Banczerowski Janusz: A nyelvhasználat elvi és etikai dimenziói Balázs Géza: A reklám a közszolgálati rádióban Nemesi Attila László: Társalgási divatkifejezések a benyomáskeltés szolgálatában Kugler Nóra: írásban jelölt kiesés Holczer József. Pósa bácsis, de: /^ósa bácsi-szerű Szabó Zoltán: A posztmodern irodalom főbb stiláris sajátosságai Hadrovics László : Gondolatok a strukturalista mondat­tanról Fehértói Katalin: és TILO Kenesei István: A toldalékmorfémák meghatározásáról TV. Lőrincz Julianna: A szemantikai és képi szint egyen­értékűsége Jeszenyin Ősz című versében és mű­fordításaiban Fercsik Erzsébet: A családnevek és a keresztnevek együttes vizsgálata 122. ÉVFOLYAM 1998. JANUÁR-MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents