Magyar Nyelvőr – 123. évfolyam – 1999.

MAGYAR „ NYELVŐR TARTALMÁBÓL Deme László: Anyanyelvi mozgalmaink és morális hozamuk (3.) Balázs Géza: A magyar nyelvmüvelés állapota Tudománypolitikai áttekintésjavaslatok (Deme László bevezetőjével) Gósy Mária: Hibaüzenet kezelése olvasáskor Cs. Nagy Lajos: Néhány fogalom megnevezésének tagoltsága és szóföldrajzi realizációja a felvidéki Medvesalján |Hadrovics Lászl óMagyar-délszláv szellemi kapcsolatok a középkorban Nyomárkay István: A bécsi grammatikák és a közép­európai nyelvtanok III. Banczerowski Janusz: A kognitív nyelvészet alapelvei Kugler Nóra: Mondattan Uzonyi Kiss Judit-Tuba Márta: Hány segédigénk van? Lengyel Klára: A segédigék kérdéséhez. Válasz Uzonyi Kiss Judit és Tuba Márta cikkére Pásztor Emil: A számok helyesírásának néhány kérdése 123. ÉVFOLYAM 1999. JANUÁR-MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents