Magyar Nyelvőr – 125. évfolyam – 2001.

MAGYAR NYELVŐR A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR NYELVI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTETTÉK: SZARVAS GÁBOR (1872-1895), SIMONYI ZSIGMOND (1896-1919), BALASSA JÓZSEF (1920-1940), BEKE ÖDÖN (1946-1953), LŐRINCZE LAJOS (1954-1993) FELELŐS SZERKESZTŐ: KESZLER BORBÁLA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: BALÁZS GÉZA. FÁBIÁN PÁL (a szerkesztőbizottság elnöke), GRÉTSY LÁSZLÓ, HELTAINÉ NAGY ERZSÉBET. A. JÁSZÓ ANNA, KEMÉNY GÁBOR. SZENDE ALADÁR. TOLCSVAI NAGY GÁBOR A szerkesztőség címe: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék 1052 Budapest, Piarista köz 1. TARTALOMJEGYZÉK Nyelvművelés Banczerowski Janusz: A nyelvtudomány paradigmái 1 Nyelv és stílus Szabó Zoltán: Gondolatok az összehasonlító stilisztikáról 30 Nyelv és iskola Aczél Petra: A meggyőző szöveg retorikája 47 Nép és nyelv Lukács László: Népi harangszó-magyarázatok 56 Hőim Mária-Priszter Szaniszló: A marosvásárhelyi Teleki-herbáriumok (XVI1-XVI1I. szá­zad) és növényneveik 68 A nyelvtudomány műhelyéből hányi Zsuzsa: A nyelvészeti konverzációelemzés 74 Péteri Attila: Az árnyaló partikulák elhatárolásának problémája a magyar nyelvben 94 Laczkó Krisztina: Névmás és referencia 102 Kisebb közlemények Lengyel Klára: Tagolatlan nyelvi elemek 108 Szathmári István: Olvas vagy felolvas 110 Pásztor Emil: Finn nevek toldalékolása a magyar helyesírásban 111 Szó- és szólásmagyarázatok Kicsi Sándor András: Bétel 112

Next

/
Thumbnails
Contents