Magyar Nyelvőr – 126. évfolyam – 2002.

MAGYAR „ NYELVŐR TARTALMABOL Pusztai Ferenc: Benkő Loránd nyolcvanéves Balázs Géza: Grétsy László 70 éves Banczerowski Janusz: Az információ befogadásának módjai­ról. a vevőre gyakorolt hatásáról, valamint az informá­ciós berendezés memóriájának az állapotáról szóló metainformacios igek Szili Katalin: A kérés pragmatikája a magyar nyelvben B. Fejes Katalin: Egy mondat helye a vers koreferenciális szerveződésében Gáspári László: Retorikai - stilisztikai konstrukcionális egységek grammatikai szerveződése Rácz János: Madárneves összetételek a növényvilág termi nnlócri íí i 'ihíin 1 l l luiiiuiutllcllul/ull 1 . Mátai Mária:A névutók és a névutómelléknevek története Elekfi László: Szókincsünk nyelvtani alakrendszerének munkálatai a Magyar ragozási szótár megjelenése ÓtQ Pete István: Hangtan vagy hangalaktan? 126. ÉVFOLYAM 2002. JANUÁR-MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents