Magyar Nyelvőr – 132. évfolyam – 2008.

MAGYAR NYELVŐR A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR NYELVI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTETTÉK: SZARVAS GÁBOR (1872-1895), SIMONYI ZSIGMOND (1896-1919), BALASSA JÓZSEF (1920-1940), BEKE ÖDÖN (1946-1953), LŐRINCZE LAJOS (1954-1993) FELELŐS SZERKESZTŐ: KESZLER BORBÁLA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: BALÁZS GÉZA, FÁBIÁN PÁL (a szerkesztőbizottság elnöke), GRÉTSY LÁSZLÓ, HELTAINÉ NAGY ERZSÉBEF, A. JÁSZÓ ANNA, KEMÉNY GÁBOR, TOLCSVAI NAGY GÁBOR A szerkesztőség címe: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a. TARTALOMJEGYZÉK Nyelvművelés Gósy Mária: „R" hangok: kiejtés, hangzás, funkció 1 Nyelv és stílus Szathmári István; Az alakzat vitatott alapkérdései az alakzatlexikonban 18 Nép és nyelv Kiss Jenő: Az első tájszókőzlésektöl az egyesített digitális tájszótárig 27 A nyelvtudomány műhelyéből Dömötör Adrienne: Az úgy mond-tói az úgymond-ig 37 Molnár Ferenc: Ujabb adalékok legkorábbi szövegemlékeink tanulmányozásához 53 Banczerowski Janusz: Az apa/atya fogalmának képe a magyar nyelvben 63 Pete István: Ismét a morféma újradefiniálásának szükségességéről 74 Szabó József: A török kor emléke Somogy megye földrajzi neveiben 86

Next

/
Thumbnails
Contents