Magyar Nyelvőr – 133. évfolyam – 2009.

ff NYELVŐR TARTALMABOL Kiss Jenő: A nyelvjárások és a dialektológiaoktatás Kár­pát-medencei magyar szakos hallgatók szeméve! Szili Katalin: Kosztolányi a nyelvről (Kosztolányi nyelv­szemléletének kérdéséhez) Heltainé Nagy Erzsébet: Nyelvi és stílusviták a Nyugatban Banczerowski Janusz: A kommunikációs tér fogalma és sze­repe a nyelvhasználatban Haacler Lea\ írásbeli megakadásjelenségek történeti pszicho­lingvisztikai szemszögből Balogh Judit: A beszélt nyelvi értelmező 133. ÉVFOLYAM 2009. JANUÁR-MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents