Magyar Nyelvőr – 135. évfolyam – 2011.

2011 / 1. szám

« MAGYAR „ NYELVŐR TARTALMÁBÓL Nyomárkay István: Filológia - a nyelvi kapcsolatok kuta­tásának tudománya (Magyar hatás a 16. századi hor- vát jogi terminológiában) Banczerowski Janusz: A szövegen belüli fejtegetést nyoma- tékosító metatextémák Baranyiné Kóczy Juciit: Szövegtípus és deixis: a térdeixis funkciója a magyar népdalban Kökényest Nikoletta: Kvantitatív módszerek alkalmazható­sága sajtónyelvi szövegek stilisztikai elemzésében Fehér Krisztina: Anyanyelv és közösség Pap Andrea: Adalékok a nyelvi benyomáskcltés stratégiáihoz (A Ieechi udvariassági elvek megvalósulása a ma­gyarok nyelvhasználatában) Kovács László: Hálózatkutatás és szociolingvisztika Pintér Lilla: Obviáció a magyar nyelvben 135. ÉVFOLYAM 2011. JANUÁR-MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents