Magyar Nyelvőr – 137. évfolyam – 2013.

2013 / 1. szám

MAGYAR „ NYELVŐR TARTALMÁBÓL Bárdosi Vilmos: Tulajdonneves frazeológiai reáliák fordítási nehézségei Kugler Nóra: A szubjektivizáció jelenségének nyelvészeti értelmezései Balázs Géza: Bartókiána, a Temesi-hipertext Evellei Kata: Narrative és nézőpontszerkezet Az arany ember szövegváltozataiban Boronkai Dóra: A beszélőváltások és a szociokulturális tényezők összefüggései társalgási szövegekben Horváth Krisztina: Ragátszövődés A mondatátszövödés egy különleges típusának vizsgálata Bandii Judit: Az egyet nem értés pragmatikája Dudás Előd: Magyar hatás a muravidéki szlovén helyesírásban 137. ÉVFOLYAM 2013. JANUÁR-MÁRCIUS l.SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents