Magyar Nyelvőr – 139. évfolyam – 2015.

2015 / 1. szám

MAGYAR „ NYELVŐR TARTALMÁBÓL Bárdosi Vilmos: Egy készülő magyar etimológiai szótár elé Szabó József: A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 2. Domonkosi Agnes - Кипа Agnes: A tetszikelés szociokulturlis értéke. A tetszikelő kapcsolattartás szerepe az orvos-beteg kommunikációban Horváth László: A sakknyelv az Értelmező szótárban Veszelszki Agnes: Érzelemkifejezési módok a digitális kommunikációban: emotikonok és reakciógif-ek Csépány Nikoletta: Egy életmódkalauz szövegének retorikai elemzése és a felnőttek szövegértő olvasása 139. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR-MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents