Magyar Nyelvőr – 141. évfolyam – 2017.

2017 / 1. szám

MAGYAR NYELVŐR A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR NYELVI OSZTÁLYKÖZI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA szerkesztették: SZARVAS GÁBOR (1872-1895), S1MONY1 ZSIGMOND (1896-1919), BALASSA JÓZSEF (1920-1940), ВЕКЕ ÖDÖN (1946-1953), LŐR1NCZE LAJOS (1954-1993) FELELŐS SZERKESZTŐ: KESZLER BORBÁLA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: BALÁZS GÉZA, GRÉTSY LÁSZLÓ, HELTAINÉ NAGY ERZSÉBET, A. JÁSZÓ ANNA, KEMÉNY GÁBOR, LACZKÓ KRISZTINA, TÁTRAI SZILÁRD, TOLCSVAI NAGY GÁBOR NEMZETKÖZI TANÁCSADÓ TESTÜLET: JASTRZEJBSKA, JOLANTA (Groningen), PÉNTEK JÁNOS (Kolozsvár), SZENTESI-ZAGAR, ORSOLYA (Zágráb), ZIGO, PAVOL (Pozsony) A szerkesztőség címe: ELTE ВТК Mai Magyar Nyelvi Tanszék 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A TARTALOMJEGYZÉK Szathmári István: Rövid vissza- és előretekintés nyelvtudományunkban konferenciánk kapcsán ........................................................................................................ 1 Nyelv és iskola Lengyel Klára: Kísérleti tankönyveinkről ................................................................................... 6 A nyelvtudomány műhelyéből Bárdosi Vilmos: „Egy szótár, ami nélkül túl kockázatos lenne élni” .......................................... 9 Balá zs Géza: Hálózatkutatás és nyelvtudomány ......................................................................... 20 H. Varga Márta: Az élő ~ élettelen kategória néhány európai nyelvben.................................... 33 Laczkó Krisztina - Tátrai Szilárd: „ Minél nagyobb az égés, annál jobb a sztori! ” Egy narratív műfaj sajátosságainak pragmatikai megközelítése....................................... 50 Svindt Veronika: A nézőpontviszonyok és a nézőpontváltás képességének fejlődése óvodás gyermekeknél .......................................................................................................... 61 Udvardi Anna: A hatékony kommunikáció szerepe az egészségügyi ellátásban- az adherencia problémája és megoldási lehetőségei ...................................................... 75 H antó Réka: Gyorsított és normál tempójú szövegek megértése látássérülteknél .................... 92 H orváth Ildikó: Hivatásos két-és többnyelvűség........................................................................ 102

Next

/
Thumbnails
Contents