Magyar Orvosi Archivum 1. (1892)

^ PjM‘~ : MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM A NAGYMÉLTÓSÁGÚ M. KIÉ. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSI MINISTEE UE TÁMOGATÁSÁVAL SZEEKESZTIK ÉS KIADJÁK : DR BÓKÁI ÁRPÁD * Dr KLUG SÁNDOR */DR PERTIK OTTÓ EGYET. NY. R TANÁR EGYET. NY. R. TANÁR EGYET. NY. RK. TANÁR M U N K AT A RS A K: Dr. Ángyán Béla. Dr. Apáthy István. Dr. Árkövy József. Dr. Benczúr Dénes. Dr. Bókái János. Dr. Bőke Gyula. Dr. Csapody István. Dr. Csatáry Lajos. Dr. Davida Leó. Dr. Dirner Gusztáv. Dr. DoIIinger Gyula. Dr. Donáth Gyula. Dr. Elischer Gyula. Dr. Engel Gábor. Dr. Farkas László. Dr. Fodor József. Dr. Gene^rsich Antal. Dr. ‘Goldzieher Vilmos. Dr. Góth Manó. Dr. Gyurmán Emil. Dr. Grósz Emil. Dr. Haberern Jonathán. Dr. Havas Adolf. Dr. Herczel M^nó. Dr. Hirschler Ágost. Dr. Hochhalt Károly. Dr. Hoor Károly. ^ Dr. Högyes Endre. Dr. Hutyra Ferencz. Dr. Irsai Arthur. Dr. Janny Gyula. Dr. Jendrassik Ernő Dr. Kétli Károly. Dr. Kézmárszky Tivadar. Dr. Konrád Jenő. Dr. Konrád Márk. Dr. Korányi Frigyes. Dr. Korányi Sándor. Dr. Laufenauer Károly. Dr. Lechner Károly. Dr. Lenhossék Mihály. Dr. Liebermann Leó. Dr. Lőte József. Dr. Mann Jakab. Dr. Mihálkovics Géza. Dr. Moravcsik Ernő Em. Dr. Morelli Károly. Dr. Mülier Kálmán. Dr. Navratil Imre. Dr. Cíékám Lajos. Dr. Ónodi Adolf. Dr. Pávay Vájná Gábor. Dr. Petz Lajos. Dr. Plósz Pál. Dr. Preisz Hugó. Dr. Preysz,Kornél. Dr. Puky Ákos. Dr. ifj. Purjesz Zsigmond. Dr. Réczey Imre. Dr. Róna Sámuel. Dr. Rothmann Ármin. Dr. Szabó Dénes. Dr. Schaffer Károly. Dr. Scháchter Miksa. Dr. Schmidt Hugó. Dr. Schulek Vilmos. Dr. Schwartzer Ottó. Dr. Schwarz Arthur. DL Schwimmer Ernő. Dr. Stiller Bertalan. Dr. Szontágh Félix. Dr. Szili Adolf. Dr. Takács Endre. Dr. Tangl Ferencz. Dr. Thanhoffer Lajos. Dr. Tauffer Vilmos. Dr. Terray Pál. Dr. Tóth Lajos. Dr. Udránszky László. Dr. Verebélyi László. Dr. Velics Dezső. Dr. Vidor Zsigmond. I. ÉVFOLYAM. 5 TÁBLÁVAL ÉS 41 SZÖVELKÖZÖTTI ÁBRÁVÁ PERTIK CITTÓl KÖNYVTÁRÁBÓL SZÁÍJ j BUDAPEST DOBROWSKY ÉS FRANKÉ BIZOMÁNYA 1892

Next

/
Thumbnails
Contents