Magyar Orvosi Archivum 2. (1893)

MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM V A NAGYMÉI/rÓSÁGÚ M. KIK. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSI MINISTER ÚR TÁMOGATÁSÁVAL SZERKESZTIK RS KIADJÁK : I)R BÓKÁI ÁRPÁI) * IU KLUG N AMIOK * DR PERTIK OTTÓ EGYET. NY. R TANÁR EGYET. NY. R. TANA H EGYET. NY. RK. TANÁR ' M UN KATÁRSA K: Dr. Ángyán Béla. Dr. Apáthy István. Dr. Arkövv József. Dr. Benczúr Dénes. Dr. Rókái János. Dr. Bőké Gyula. Dr. Csapody István. Dr. Gsatáry Lajos. Dr. Davida Leó. Dr. Dirner Gusztáv. Dr. Dollinger Gyula. Dr. Donáth Gyula. Dr. Elischer Gyula. Dr. Engel Gábor. Dr. Barkas László. Dr. Fodor József. Dr. Genersieh ‘Antal. Dr. Goldzieher Vilmos. Dr. Góth Manó. Dr. Gyurmán Emil. Dr. Grósz Emil. Dr. Haberern Jonathán. Dr. Havas Adolf. Dr. H erezel Ma,nó. Dr. Hirschler Ágost. Dr. Hochhalt Károly. Dr. Hoor Károly. Dr. Högyes Endre. Dr. Hutyra Feiencz. Dr. Irsai Arthur. Dr Janny Gyula. Dr Jendrassik Ernő Dr. Kétli Károly. Dr. Kézmárszky Tivadar. Dr. Konrád Jenő. Dr. Konrád Márk. Dr. Korányi Frigyes. Dr. Korányi Sándor. Dr. Laúfenauer Károly. Dr. Lechner Károly. Dr. Lenhossék Mihály. Dr. Liebermann Leó. i Dr. Löte József I Dr Mann Jakab, j Dr. Miháxkovics Géza. I I Dr. Moravcsik Ernő Etn. ! Dr. Morelli Károly. I Dr. Müller Kálin n. j j Dr. Navratil Imre. Dr. Rékáin Lajos. ] Dr. Ónodi Adolf. I Dr. Pávay Vájná Gábor, j ' Dr. Petz Lajos, j Dr. Plósz Bal. Dr. Preisz Hugó. I Dr. Preysz,Kornél, j Dr. Puky Ákos. j Dr. ifj. Purjesz Zsigmond. j | Dr. Réczey Imre. | Dr. Hóna Sámuel. | Dr. Rothmann Ármin, i | Dr. Szabó Dénes. Dr. Schaffér Károly. Dr. Scháchter Miksa. Dr. Schmidt Hugó. Dr. Schulek Vilmos. Dr. Schwarlzer Ottó. Dr. Schwarz Arthur. Dr. Schwimmer Ernő. Dr. Stiller Bertalan. Dr. Szontágh Félix. Dr. Szili Adolf. Dr. Takács Endre. Dr. Tangl Ferencz. Dr. Thanhoffer Lajos. Dr. Tauffer Vilmos. Dr. Terray Pál. Dr. Tóth Lajos. Dr. Udránszky László. Dr. Verebélyi László. Dr. Velics Dezső. Dr. Vidor Zsigmond. BUDAPEST DOBROWSKY ÉS FRANKÉ BIZOMÁNYA 1893 , II. ÉVFOLYAM. I ____ 7 TÁBLAVaTTTT*S2OTC‘S SZOVEGKÖZÖTTI ÁBEÁVAL.

Next

/
Thumbnails
Contents