Magyar Orvosi Archivum 3. (1894)

MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM SZERKESZTIK S A NAGYMÉLTŐSÁGÚ M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSI MINISTER ÚR ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL KIADJÁK : D* BÓKÁI ÁRPÁI) * D* KLUG NÁNDOR * D* PERTIK OTTÓ EGYET. NY. K TANAIi EGYET. NY. R. TANAlt EGYET. NY. UK. TANÁR MUNKATA RSAK: Dr. Ángyán Béla. Dr. Apáthy István. Dr. Árkövy József. Dr. Benczúr Dénes. Dr. Bókái János. Dr. Bőké Gyula. Dr. Csapody István. Dr. Csatáry Lajos. Dr. Davida Leó. Dr. Dirner Gusztáv Dr. Dollinger Gyula. Dr. Donáth Gyula. Dr. Elischer Gyula. Dr. Engel Gábor. Dr. Farkas László. Dr. Fodor József. Dr. Genersich Antal. Dr. Goldzieher Vilmos. Dr. Góth Manó. Dr. Gyurmán Emil. Dr. Grósz Emil. Dr. Haberem Jonathán. | Dr. Dr. Havas Adolf. Dr. Dr. Herczel Ma.nó. Dr. Dr. Hirschler Ágost. Dr. Dr. Hochhalt Károly. Dr. Dr. Hoor Károly. Dr. Dr. Hegyes Endre. Dr. Dr. Hutyra Ferencz. Dr. Dr. Irsai Arthur. Dr. Dr. Janny Gyula. Dr, Dr. Jendrassik Ernő Dr. Dr. Kétli Károly. Dr. Dr. Kézmárszky Tivadar. Dr. Dr. Konrád Jenő. Dr. Dr. Konrád Márk. Dr. Dr. Korányi Frigyes. Dr. Dr. Korányi Sándor. Dr. Dr. Kóssa Gyula. Dr. Dr. Laufenauer Károly. Dr. Dr. Lechner Károly. Dr. Dr. Lenhossék Mihály. Dr. Liebermann Leó. Löte József. Mann Jakab. Meisels A. Vilmos. Mihálkovics Géza. Moravesik Ernő Em. Morelli Károly. Müller Kálmán. Navratil Imre. ílékám Lajos. Ónodi Adolf. Pávay Vájná Gábor. Petz Lajos. Plósz Pál. Preisz Hugó. Preysz,Kornél. Puky Ákos. ifj. Purjesz Zsigmond, Réczey Imre. Róna Sámuel. Rothmann Ármin. Dr. Szabó Dénes Dr. Schaffér Károly. Dr. Scháchter Miksa. Dr. Sehmidt Hugó. Dr. Schulek Vilmos. Dr. Schwartzer Ottó. Dr. Schwarz Arthur. Dr. Schwimmer Ernő. Dr. Stiller Bertalan. Dr. Szontágh Félix. Dr. Szili Adolf. Dr. Takács Endre. Dr. Tangl Ferencz. Dr. Thanhoffer Lajos Dr. Tauffer Vilmos. Dr. Terray Pál. Dr. Tóth Lajos. Dr. Udránszky László. Dr. Verebélyi László. Dr. Velics Dezső. Dr. Vidor Zsigmond­Ili. ÉVFOLYAM. f PERTIK OTTÓÉI ... könyvtarából I SZAMOS TABLAVAL ÉS SZOVEGKOZTI ÁBRÁVAL . I V ­____ B UDAPEST DOBROWSKY ÉS FRANKÉ BIZOMÁNYA 1894

Next

/
Thumbnails
Contents