Magyar Orvosi Archivum 1. (1900)

1. Hőgyes Endre: A veszettség elterjedéséről és annak gyógyításáról

I. A VESZETTSÉG ELTERJEDÉSÉRŐL ÉS ANNAK GYÓGYÍTÁSÁRÓL MAGYARORSZÁGON. A budapesti Pasteur-intézet tiz évi tapasztalati adatai alapján közli: Hőgyes Exdre egyetemi tanár, a budapesti egyetem általános kórtani intézetével kapcsolatos Pasteur-intézet igazgatója. I. BEVEZETÉS. A budapesti Pasteur-intézet keletkezése és berendezése. Az alkalmazott védoltó módszerek. A budapesti Pasteur-intézet a budapesti egyetemi általá­nos kór- és gyógytani intézet mellett berendezett szolgálat (service) az antirábikus védoltások végzésére. E nevét az antirábikus védoltások nagynevű fölfedezője iránt való kegye­letből kapta. 1890. április 15-dikén kezdte meg működését tervezetem alapján, a melyet a közoktatásügyi minister 1890. január hóban hagyott jóvá. Azóta az intézet megszakítás nélkül folytonosan működik. * # A Ez intézet felállítását az általános kór- és gyógytani intézetben több évre (1885—1889) terjedő állatkisérleti tanul­mányok előzték meg, melyeknek folyamán megismételtem mindazon fontosabb állatkísérleteket, a melyekkel Pasteur a veszettség prophylactikus gyógyítását megállapította. Onállólag előállítottam a védoltásokhoz szükséges fix veszettségvirust, mely már 1886. julius végén azonos erejű volt a Pasteur laboratóriumának fix vírusával (1. Annales de l’Institut Pasteur. 1898, Törne II. p. 133.). Kísérleti vizsgálat alá vettem, mennyire 1 Magyar Orvosi Archívum IX.

Next

/
Thumbnails
Contents