Magyar Orvosi Archivum 13. (1912)

ORVOSTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK GYŰJTEMÉNYE MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM A NAGYMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTERIUM ÉS A MAGYAR ORVOSI KÖNYVKIADÓ-TÁRSULAT HOZZÁJÁRU­LÁSÁVAL KIADJA y A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSKARI TANÁRI TESTÜLETÉ FELÜGYELŐ-BIZOTTSÁG : DR- TANGL FERENCZ NY. R. TANÁR, E. I. DÉKÁN ; ELNÖK DR BÓKAY ÁRPÁD DR- DOLLINGER GYULA EGYET. NY. R. TANÁR EGYET. NY. R. TANÁR DR JENDRASSIK ERNŐ DR- LIEBERMANN LEÓ EGYET. NY. R. TANÍR EGYET. NY. R. TANÍR MEGBÍZOTT SZERKESZTŐ DB VÁMOSSY ZOLTÁN EGYET. CZ. RK. TANÁR UJ FOLYAM. XIII. KÖTET. BUDAPEST. MAGY AB ORVOSI KÖNYVKIADÓ-TÁRSULAT. 1912.

Next

/
Thumbnails
Contents