Magyar Orvosi Archivum 14. (1913)

ORVOSTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK GYŰJTEMÉNYE MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM A NAGYMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTERIUM ÉS A MAGYAR ORVOSI KÖNYVKIADÓ-TÁRSULAT HOZZÁJÁRU­LÁSÁVAL KIADJA A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSKARI TANÁRI TESTÜLETÉ FELÜGYELŐ-BIZOTTSÁG: DR- PREISZ HUGÓ NY. R. TANÁR, E. 1. DÉKÁN ; ELNÖK DR BÓKAY ÁRPÁD EGYET. NY. R. TANÁR DR JEN DR A S SIK ERNŐ EGYET. NY. R. TANÁR MEGBÍZOTT DR DOLLINGER GYULA EGYET. NY. R. TANÁR DR LIEBERMANN LEÓ EGYET. NY. R. TANÁR SZERKESZTŐ DB VÁMOSSY ZOLTÁN EGYET. CZ. RK. TANÁR UJ FOLYAM. XIV. KÖTET. X. BUDAPEST. MAGYAR ORVOSI KÖNYVKIADÓ-TÁRSULAT. V 1913.

Next

/
Thumbnails
Contents